โครงการ LiVE SPARK xSkooldio 2024

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (LiVE Academy) ดำเนินงานโดย
บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ Skooldio
สนับสนุนผู้ประกอบการปรับตัวให้ทันในยุคธุรกิจดิจิทัล

LiVE Platform ร่วมมือกับ Skooldio สำหรับหลักสูตรพิเศษ Digital Business เรียนรู้การปรับตัวการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

โดยเรียนรู้ผ่านหลักสูตร e-Learning พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) สูงสุดไม่เกินบริษัทละ 25,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลก่อน 1 พ.ค. 2567 ในรูปแบบ

 • บริษัทจำกัด หรือ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ
 • วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้จดแจ้งผ่านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เป็นสมาชิก LiVE Member สมัครสมาชิก

  ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1

  ศึกษารายละเอียดโครงการและสิทธิ์รับเงินทุนสนับสนุน

  2

  สมัครเข้าร่วมโครงการ LiVE จะแจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมล

  3

  เรียน e-Learning และทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ ให้ครบ 5 วิชา ประกอบด้วยหลักสูตรจาก LiVE Platform 2 วิชา และ จาก Skooldio 3 วิชา
  เมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้ว LiVE จะแจ้งผลการพิจารณาสิทธิ์การเบิกเงินทุนสนับสนุนให้ทราบผ่านทางอีเมล

  4

  เลือกใช้บริการจาก Skooldio รายละเอียดบริการ
  ติดต่อผู้ให้บริการ เพื่อตกลงใช้บริการพร้อมชำระค่าบริการ

  5

  นำส่งเอกสารเพื่อเบิกเงินทุนสนับสนุน

  โดย LiVE จะให้เงินทุนสนับสนุนในรูปแบบการชำระเงินคืน (Reimbursement) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน
  25,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อบริษัท

  หมายเหตุ

  1) ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องสมัครเป็นสมาชิก LiVE Member ก่อน

  2) ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอีเมลยืนยันผลการสมัครแล้ว สามารถเริ่มอบรม และ
  ตรวจสอบสถานะการเข้าร่วมโครงการได้ที่เมนู “สถานะการเข้าร่วมโครงการ”

  icon

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  SET Contact Center
  0 2009 9999

  เงินทุนสนับสนุน

  ในรูปแบบการชำระเงินคืน (Reimbursement)
  ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุด 25,000 บาท (ไม่รวม VAT) โดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

  เงื่อนไขการได้รับเงินทุนสนับสนุน
  เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ (Grant)
  1 บริษัท ต่อทุนสนับสนุน 1 สิทธิ์

  ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลก่อน 1 พ.ค. 2567 ในรูปแบบ
  บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้จดแจ้งผ่านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

  เข้าเรียน e-Learning และทำแบบทดสอบครบถ้วน อย่างน้อย
  5 วิชา ภายในเวลาที่โครงการกำหนด (โครงการจะให้สิทธิ์ในการเบิกเงินทุนสนับสนุนตามลำดับ (First come, First served))

  ไม่เคยเข้าร่วมและเบิกเงินทุนสนับสนุนในโครงการ LiVE SPARK

  เลือกใช้บริการจาก Skooldio รายละเอียดบริการ

  เพิ่มทักษะยุคดิจิทัลต่อยอดการเรียนรู้โดยหลักสูตรจาก Skooldio

  Icon

  e-Learning

  Icon

  Workshop

  Icon

  Bootcamp

  หลักสูตรทั้งหมด

  กรุณาเลือกเรียนและทำแบบทดสอบ หลักสูตรจาก LiVE Platform 2 วิชา และ หลักสูตรจาก Skooldio 3 วิชา

  หลักสูตรโดย
  LiVE Platform
  เลือกเรียน และ ทำแบบทดสอบ
  อย่างน้อย 2 วิชา
  หลักสูตรโดย
  Skooldio
  เลือกเรียน และ ทำแบบทดสอบ
  อย่างน้อย 3 วิชา
  Technology for Business

  Technology for Business

  หลักสูตร เทคโนโลยีกับการใช้งานในภาคธุรกิจ : รู้จักกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจไปจากเดิม โดยเรียนรู้จากตัวอย่างของการนำไปใช้งานจริง
  Innovation Mindset

  Innovation Mindset

  หลักสูตร แนวคิดการพัฒนานวัตกรรม : เรียนรู้วิธีคิด ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร จากตัวอย่างโดยใช้ BMC และการนำนวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า
  Agile Development

  Agile Development

  หลักสูตร แนวคิดการทำงานสำหรับองค์กรยุคใหม่ เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดการทำงานแบบ Agile ที่ครอบคลุมตั้งแต่การมองภาพจากองค์กร กระบวนการทำงาน แนวคิด ตัวอย่างขององค์กรที่เอาแนวคิดนี้ไปใช้งานและการนำ Agile มาเริ่มต้นปรับใช้ในองค์กรได้
  Marketing Automation

  Marketing Automation

  หลักสูตร ทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ : รู้จักกับ Marketing Automation วิธีการเตรียมความพร้อมของข้อมูลก่อนเริ่มต้น รวมถึง Feature & Function พื้นฐานของเครื่องมือในการทำ Marketing Automation และตัวอย่างวิธีการนำมาประยุกต์ใช้
  Digital Transformation on Accounting

  Digital Transformation on Accounting

  หลักสูตร การบัญชีดิจิทัล : เรียนรู้การเลือกและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลบัญชี ให้สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้รวดเร็วขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา
  Google Analytics

  Google Analytics

  หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลและวัดผลธุรกิจด้วย GA : รู้จักกับ Google Analytics เครื่องมือที่ช่วยให้รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้น รวมถึงสามารถวิเคราะห์และวัดผลเพื่อทำการตลาดได้อย่างตรงจุด
  Data Analytics

  Data Analytics

  ในยุคของข้อมูล ที่หลากหลายธุรกิจสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้รู้ใจและเอาใจลูกค้าได้มากที่สุด ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงการแปลงข้อมูลให้เป็นรูปภาพ
  path big e