หมวดหมู่เนื้อหา

ประเภทเนื้อหา

topic learn image

บทความ /
Infographic

topic learn image

วิดีโอ

topic learn image

e-Book

topic learn image

e-Learning

JOURNEY / BUSINESS STAGES

เส้นทางการเติบโตทางธุรกิจ

PRE STARTUP

ช่วงค้นหาไอเดียของสตาร์ทอัพ มุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Pain Point) ของผู้คน หรือการโอกาสและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

1

STARTUP

ขั้นที่สองนี้ สตาร์ทอัพสามารถนำสินค้าบริการออกสู่ตลาด มีจำนวนลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ มีโอกาสขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

2

GROWTH

เป็นระยะการเติบโตของสตาร์ทอัพที่มีฐานลูกค้า มีรายได้ชัดเจน และต้องการขยายฐานลูกค้ามากขึ้น เน้นเร่งการเติบโตของธุรกิจ

3

HIGH GROWTH

เป็นสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างมั่นคง สร้างกระแสเงินสดได้ดี เริ่มกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มองหาการ Exit ด้วยการ IPO หรือ M&A

4

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

      ช่องทางติดต่อของเรา
      เราพร้อมช่วยเหลือคุณในหลายช่องทาง