สัมมนาย้อนหลัง

>

แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ (Part 1/2)

แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ (Part 1/2)

หลักสูตร "แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ”

Day 1 - วันที่ 29 กันยายน 2564

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
การบริหารจัดการ
ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียน

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

เทคนิคบริหารการเงินเบื้องต้น สำหรับธุรกิจการค้าออนไลน์

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ (Part 2/2)