สัมมนาย้อนหลัง

>

เทคนิคบริหารการเงินเบื้องต้น สำหรับธุรกิจการค้าออนไลน์

เทคนิคบริหารการเงินเบื้องต้น สำหรับธุรกิจการค้าออนไลน์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนองค์ความรู้ในโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 (นครพนม) 
 
หัวข้อ "เทคนิคบริหารการเงินเบื้องต้น สำหรับธุรกิจการค้าออนไลน์"
บรรยายโดย ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
และผู้ก่อตั้ง AvocadoXbyPhusit
วันที่ 8 ก.ค. 2564

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 (Part 2/2)

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ (Part 1/2)