สัมมนาย้อนหลัง

>

สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 (Part 1/2)

สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 (Part 1/2)

สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบัญชี
ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียน

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

สัมมนา ปรับธุรกิจให้สอดรับกับ Megatrends และ New Normal หัวข้อ Scale up ธุรกิจ ด้วยการตลาดดิจิทัล

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 (Part 2/2)