สัมมนาย้อนหลัง

>

สัมมนา ปรับธุรกิจให้สอดรับกับ Megatrends และ New Normal หัวข้อ Scale up ธุรกิจ ด้วยการตลาดดิจิทัล

สัมมนา ปรับธุรกิจให้สอดรับกับ Megatrends และ New Normal หัวข้อ Scale up ธุรกิจ ด้วยการตลาดดิจิทัล

 
สัมมนา ปรับธุรกิจให้สอดรับกับ Megatrends และ New Normal
 
หัวข้อ : Scale up ธุรกิจ ด้วยการตลาดดิจิทัล
 
วันที่ 2 ธันวาคม 2563

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
การตลาด
กรณีศึกษา

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

สัมมนา ปรับธุรกิจให้สอดรับกับ Megatrends และ New Normal หัวข้อ เพิ่มคุณค่าธุรกิจด้วย New Business Model

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 (Part 1/2)