สัมมนาย้อนหลัง

>

สัมมนา ปรับธุรกิจให้สอดรับกับ Megatrends และ New Normal หัวข้อ เพิ่มคุณค่าธุรกิจด้วย New Business Model

สัมมนา ปรับธุรกิจให้สอดรับกับ Megatrends และ New Normal หัวข้อ เพิ่มคุณค่าธุรกิจด้วย New Business Model

สัมมนา ปรับธุรกิจให้สอดรับกับ Megatrends และ New Normal
 
หัวข้อ : สร้างโอกาสเพิ่มคุณค่าธุรกิจด้วย New Business Model
ถอดบทเรียนการปรับตัวของธุรกิจทั้งของไทยและต่างประเทศด้วย New Business Model ผ่านกรณีศึกษา
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2563

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
การตลาด
กรณีศึกษา

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

SMEs จะรอดได้อย่างไรในยุค New Normal

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

สัมมนา ปรับธุรกิจให้สอดรับกับ Megatrends และ New Normal หัวข้อ Scale up ธุรกิจ ด้วยการตลาดดิจิทัล