สัมมนาย้อนหลัง

>

แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงิน ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 (Part 1/2)

แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงิน ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 (Part 1/2)

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียน
การเงินและการระดมทุน
ธุรกิจในภาวะวิกฤติ

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

User Experience : Part1 Define your business

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงิน ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 (Part 2/2)