สัมมนาย้อนหลัง

>

SMEs จะรอดได้อย่างไรในยุค New Normal

SMEs จะรอดได้อย่างไรในยุค New Normal

"SMEs จะรอดได้อย่างไร ในยุค New Normal" มุมมองใหม่ และการบริหารจัดการในยุคที่ COVID-19 เร่งให้ Digital Disruption มาเร็วขึ้น

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
ธุรกิจในภาวะวิกฤติ

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal (Part 3/3)

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

สัมมนา ปรับธุรกิจให้สอดรับกับ Megatrends และ New Normal หัวข้อ เพิ่มคุณค่าธุรกิจด้วย New Business Model