สัมมนาย้อนหลัง

>

User Experience : Part3 How to validate the product

User Experience : Part3 How to validate the product

User Experience : สร้าง Business Value และ Customer Value อย่างไร
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
Session 3 : How to validate the product
โดย Kevin Sankatumvong (Experience Design Lead, MAQE)

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
การตลาด

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

The Business of Platforms : Part1 Keynote speaker The Business of Platforms

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

User Experience : Part2 Before starting the project