สัมมนาย้อนหลัง

>

Venture Capital Investment: Fundraising for Growth Startup | SET U-Net 2019

Venture Capital Investment: Fundraising for Growth Startup | SET U-Net 2019

โครงการ SET University Networking 2019
หลักสูตร "STARTUP FUNDRAISING"

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

 


Venture Capital Investment: Fundraising for Growth Startup
โดย คุณพจน์ สุพรหมจักร
Investment Manager, NVest Venture

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

When Angels Met Startups | SET U-Net 2019

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

The Business of Platforms : Part2 The Platform Strategy and Digital Innovation