สัมมนาย้อนหลัง

>

When Angels Met Startups | SET U-Net 2019

When Angels Met Startups | SET U-Net 2019

โครงการ SET University Networking 2019
หลักสูตร "STARTUP FUNDRAISING"

วันที่ 23 สิงหาคม 2562


Panel Discussion: When Angels Met Startups
ผู้ร่วมเสวนา
1.คุณสุวภา เจริญยิ่ง

อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2. คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ookbee และผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks
3.ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดำเนินรายการโดย: คุณบรรพต ธนาเพิ่มสุข
พิธีกรเศรษฐกิจและการลงทุน

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

Angel Investment: Fundraising for Seed and Early Stage Startups | SET U-Net 2019

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

Venture Capital Investment: Fundraising for Growth Startup | SET U-Net 2019