สัมมนาย้อนหลัง

>

Angel Investment: Fundraising for Seed and Early Stage Startups | SET U-Net 2019

Angel Investment: Fundraising for Seed and Early Stage Startups | SET U-Net 2019

โครงการ SET University Networking 2019
หลักสูตร "STARTUP FUNDRAISING"

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

 

Anglel Investment: Fundraising for Seed and Early Stage Startups
โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

Startup Fundraising: Core Content Analysis | SET U-Net 2019

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

When Angels Met Startups | SET U-Net 2019