สัมมนาย้อนหลัง

>

Startup Fundraising: Core Content Analysis | SET U-Net 2019

Startup Fundraising: Core Content Analysis | SET U-Net 2019

โครงการ SET University Networking 2019
หลักสูตร "STARTUP FUNDRAISING"
วันที่ 23 สิงหาคม 2562

 

Startup Fundraising : Core Content Analysis

 

โดย ดร.ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา
ผู้อำนวยการหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

The Roles of Universities in Developing Fundraising Contents | SET U-Net 2019

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

Angel Investment: Fundraising for Seed and Early Stage Startups | SET U-Net 2019