สัมมนาย้อนหลัง

>

Keys to Great Business Pitch

Keys to Great Business Pitch

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
การเงินและการระดมทุน
ทักษะและการพัฒนา

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

STARTUP Creating Product-Market Fit with Lean Startup

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

Startup Fundraising