สัมมนาย้อนหลัง

>

STARTUP Creating Product-Market Fit with Lean Startup

STARTUP Creating Product-Market Fit with Lean Startup

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แชร์สัมมนาย้อนหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
สตาร์ทอัพ

สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้า

STARTUP Innovation Ideas through Design Thinking

สัมมนาย้อนหลังถัดไป

Keys to Great Business Pitch