infographic

>

ความคาดหวัง และบทบาทหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)

ความคาดหวัง และบทบาทหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)

แชร์infographic

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการองค์กร
ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียน

ดูภาพก่อนหน้า

รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)

ดูภาพถัดไป

รู้จักภาษี 3 สหายในธุรกิจ