infographic

>

ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาของการทำ M&A ในสัญญาซื้อขายกิจการ Sale Purchase Agreement (SPA)

ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาของการทำ M&A ในสัญญาซื้อขายกิจการ Sale Purchase Agreement (SPA)

แชร์infographic

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
การเงินและการระดมทุน
การควบรวมกิจการ (M&A)
ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียน

ดูภาพก่อนหน้า

10 สิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติ เพื่อให้หลังการควบรวมกิจการ M&A ประสบความสำเร็จ

ดูภาพถัดไป

ความแตกต่างระหว่าง Joint Venture vs Acquisition