infographic

>

10 สิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติ เพื่อให้หลังการควบรวมกิจการ M&A ประสบความสำเร็จ

10 สิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติ เพื่อให้หลังการควบรวมกิจการ M&A ประสบความสำเร็จ

แชร์infographic

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
การเงินและการระดมทุน
การควบรวมกิจการ (M&A)
ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียน

ดูภาพก่อนหน้า

3 วิธี การควบรวมกิจการ (M&A) เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจ

ดูภาพถัดไป

ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาของการทำ M&A ในสัญญาซื้อขายกิจการ Sale Purchase Agreement (SPA)