infographic

>

3 สิ่งสำคัญ สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ ในการสื่อสารให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจ

3 สิ่งสำคัญ สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ ในการสื่อสารให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจ

แชร์infographic

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการองค์กร
ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียน

ดูภาพก่อนหน้า

ต้นทุนกับการกำหนดราคาสินค้า

ดูภาพถัดไป

Startup Valuation การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ ด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด (Comparable Method)