infographic

>

ทำไมช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ จึงเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นธุรกิจ

ทำไมช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ จึงเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นธุรกิจ

แชร์infographic

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
เริ่มต้นทำธุรกิจ

ดูภาพก่อนหน้า

5 เหตุผลที่นักลงทุน VC เลือกลงทุนใน Startup

ดูภาพถัดไป

Survival Economy บทเรียนจากโควิดที่ SMEs ต้องรู้