infographic

>

9 คำถามที่เจ้าของธุรกิจ (ต้อง) ตอบให้ได้

9 คำถามที่เจ้าของธุรกิจ (ต้อง) ตอบให้ได้

แชร์infographic

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
การตลาด
เริ่มต้นทำธุรกิจ

ดูภาพก่อนหน้า

30 คำศัพท์ด้านการเงิน การระดมทุนของสตาร์ทอัพ

ดูภาพถัดไป

การหา Ideas ทำ Startups... Do's and Don'ts