คลิปความรู้

>

Startup Valuation Workshop Module 3 VC Method, Dilution & Exit Value

Startup Valuation Workshop Module 3 VC Method, Dilution & Exit Value

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ" จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยห้องเรียนผู้ประกอบการ และ Expara ประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ ผ่านการบรรยายทีละขั้นตอนและพิจารณาตัวอย่างประกอบตลอดหลักสูตร รวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆที่มักพบบ่อย และการเจรจามูลค่าสตาร์ทอัพว่าควรดำเนินการอย่างไร
Module 3 : VC Method, Dilution & Exit Value

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ
โครงการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ
Startup Valuation Workshop

คลิปก่อนหน้า

Startup Valuation Workshop Module 2 Cost Projection, Comparables & DCF

คลิปถัดไป

Startup Valuation Workshop Module 4 Common mistakes & Negotiating Valuation