คลิปความรู้

>

No part-time founders | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP7

No part-time founders | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP7

เหตุผลที่นักลงทุนไม่ต้องการ ผู้ก่อตั้งหรือผู้ร่วมก่อตั้งที่ไม่ได้ทำงานเต็มเวลาให้กับธุรกิจแต่มีสัดส่วนการถือหุ้นเทียบเท่า Key man
 
คลิปวีดีโอซีรีส์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ (Rapid Response Recovery Programme)” โดยความร่วมมือระหว่าง Expara  ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจรายย่อยใน ประเทศไทย ให้สามารถรับมือ ปรับตัว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังการผ่านพ้นของสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19  (Expara ประเทศไทย และ Youth Business International (YBI) เครือข่ายองค์กรธุรกิจจากประเทศอังกฤษ  ดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก Google.org ที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนระดับโลก)

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ
โครงการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ
Startup Fund Raising Tips & Tricks

คลิปก่อนหน้า

How should founders split equity | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP6

คลิปถัดไป

Founders vesting | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP8