คลิปความรู้

>

Striking a win-win deal with CVCs

Striking a win-win deal with CVCs

โครงการ “การรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ (Rapid Response Recovery Programme)” โดยความร่วมมือระหว่าง Expara  ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ  เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจรายย่อยใน ประเทศไทย ให้สามารถรับมือ ปรับตัว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังการผ่านพ้นของสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19  ( Expara ประเทศไทย และ Youth Business International (YBI) เครือข่ายองค์กรธุรกิจจากประเทศอังกฤษ ที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนระดับโลก ดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก Google.org)
EP5 : Striking a win-win deal with CVCs
by Mr.Douglas Abrams ผู้ก่อตั้ง Expara และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ
โครงการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ
Rapid Response Recovery Programme

คลิปก่อนหน้า

Exit Strategy

คลิปถัดไป

SAFE Notes | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP5