คลิปความรู้

>

What is the best funding | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP3

What is the best funding | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP3

ทำความเข้าใจกับเกณฑ์การพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับสตาร์ทอัพ โดยเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียแหล่งเงินทุนหลักทั้ง 3 ประเภท
 
คลิปวีดีโอซีรีส์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ (Rapid Response Recovery Programme)” โดยความร่วมมือระหว่าง Expara  ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจรายย่อยใน ประเทศไทย ให้สามารถรับมือ ปรับตัว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังการผ่านพ้นของสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19  (Expara ประเทศไทย และ Youth Business International (YBI) เครือข่ายองค์กรธุรกิจจากประเทศอังกฤษ  ดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก Google.org ที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนระดับโลก)

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ
โครงการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ
Startup Fund Raising Tips & Tricks

คลิปก่อนหน้า

How to fund growth | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP2

คลิปถัดไป

Convertible debt versus equity financing | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP4