คลิปความรู้

>

Why should start-ups raise money? | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP1

Why should start-ups raise money? | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP1

ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง สตาร์ทอัพ เริ่มเล็ก โตไว กับ SME สบายๆ ไปเรื่อยๆ และข้อควารพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกวิธีระดมทุน
 
คลิปวีดีโอซีรีส์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ (Rapid Response Recovery Programme)” โดยความร่วมมือระหว่าง Expara  ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจรายย่อยใน ประเทศไทย ให้สามารถรับมือ ปรับตัว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังการผ่านพ้นของสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19  (Expara ประเทศไทย และ Youth Business International (YBI) เครือข่ายองค์กรธุรกิจจากประเทศอังกฤษ  ดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก Google.org ที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนระดับโลก)

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ
โครงการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ

คลิปก่อนหน้า

Secrets of VC Valuation Revealed

คลิปถัดไป

How to fund growth | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP2