คลิปความรู้

>

Secrets of VC Valuation Revealed

Secrets of VC Valuation Revealed

โครงการ “การรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ (Rapid Response Recovery Programme)” โดยความร่วมมือระหว่าง Expara  ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ  เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจรายย่อยใน ประเทศไทย ให้สามารถรับมือ ปรับตัว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังการผ่านพ้นของสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19  ( Expara ประเทศไทย และ Youth Business International (YBI) เครือข่ายองค์กรธุรกิจจากประเทศอังกฤษ ที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนระดับโลก ดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก Google.org)

EP3 : Secrets of VC Valuation Revealed

by Mr.Douglas Abrams ผู้ก่อตั้ง Expara และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ
โครงการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ
Rapid Response Recovery Programme

คลิปก่อนหน้า

Intellectual Property EP 4 | สตาร์ทอัพกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

คลิปถัดไป

Why should start-ups raise money? | Startup Fund Raising Tips & Tricks EP1