คลิปความรู้

>

Intellectual Property EP 3 | เพิ่มความเข้มแข็งให้สตาร์ทอัพด้วยการสร้าง IP Portfolio

Intellectual Property EP 3 | เพิ่มความเข้มแข็งให้สตาร์ทอัพด้วยการสร้าง IP Portfolio

ห้องเรียนผู้ประกอบการ Series "Intellectual Property"

ชวนผู้ประกอบการทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ

EP3 เพิ่มความเข้มแข็งให้สตาร์ทอัพด้วยการสร้าง IP Portfolio

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

นวัตกรรม

คลิปก่อนหน้า

Intellectual Property EP 2 | Patent สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญสำหรับสตาร์ทอัพ

คลิปถัดไป

Intellectual Property EP 4 | สตาร์ทอัพกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา