คลิปความรู้

>

Intellectual Property EP 2 | Patent สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญสำหรับสตาร์ทอัพ

Intellectual Property EP 2 | Patent สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญสำหรับสตาร์ทอัพ

ห้องเรียนผู้ประกอบการ Series "Intellectual Property"

ชวนผู้ประกอบการทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ

EP2 Patent สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญสำหรับสตาร์ทอัพ

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
สตาร์ทอัพ

คลิปก่อนหน้า

Intellectual Property EP 1 | IP ทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องที่สตาร์ทอัพต้องรู้

คลิปถัดไป

Intellectual Property EP 3 | เพิ่มความเข้มแข็งให้สตาร์ทอัพด้วยการสร้าง IP Portfolio