คลิปความรู้

>

Intellectual Property EP 1 | IP ทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องที่สตาร์ทอัพต้องรู้

Intellectual Property EP 1 | IP ทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องที่สตาร์ทอัพต้องรู้

ห้องเรียนผู้ประกอบการ Series "Intellectual Property"

ชวนผู้ประกอบการทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ

EP1 IP ทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องที่สตาร์ทอัพต้องรู้

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
สตาร์ทอัพ

คลิปก่อนหน้า

Term Sheet EP 4 | กระบวนการปิดดีล และข้อตกลงการอยู่ร่วมกันระหว่าง VC และสตาร์ทอัพ

คลิปถัดไป

Intellectual Property EP 2 | Patent สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญสำหรับสตาร์ทอัพ