คลิปความรู้

>

Term Sheet EP 4 | กระบวนการปิดดีล และข้อตกลงการอยู่ร่วมกันระหว่าง VC และสตาร์ทอัพ

Term Sheet EP 4 | กระบวนการปิดดีล และข้อตกลงการอยู่ร่วมกันระหว่าง VC และสตาร์ทอัพ

ห้องเรียนผู้ประกอบการ Series "Term Sheet"

ชวนผู้ประกอบการทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Term Sheet เพื่อการระดมทุนอย่างประสบความสำเร็จ

EP4 กระบวนการปิดดีล และข้อตกลงการอยู่ร่วมกันระหว่าง VC และสตาร์ทอัพ

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ

คลิปก่อนหน้า

Term Sheet EP 3 | หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิพิเศษ กับเงื่อนไข Liquidation Preference

คลิปถัดไป

Intellectual Property EP 1 | IP ทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องที่สตาร์ทอัพต้องรู้