คลิปความรู้

>

Term Sheet EP 3 | หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิพิเศษ กับเงื่อนไข Liquidation Preference

Term Sheet EP 3 | หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิพิเศษ กับเงื่อนไข Liquidation Preference

ห้องเรียนผู้ประกอบการ Series "Term Sheet"

ชวนผู้ประกอบการทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Term Sheet เพื่อการระดมทุนอย่างประสบความสำเร็จ

EP3 หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิพิเศษ กับเงื่อนไข Liquidation Preference

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ

คลิปก่อนหน้า

Term Sheet EP 2 | Term sheet สำคัญที่ VC ใช้ปกป้องความเสี่ยงที่สตาร์ทอัพต้องรู้

คลิปถัดไป

Term Sheet EP 4 | กระบวนการปิดดีล และข้อตกลงการอยู่ร่วมกันระหว่าง VC และสตาร์ทอัพ