คลิปความรู้

>

Term Sheet EP 1 | Term Sheet เงื่อนไข สัญญาการลงทุนของสตาร์ทอัพ

Term Sheet EP 1 | Term Sheet เงื่อนไข สัญญาการลงทุนของสตาร์ทอัพ

ห้องเรียนผู้ประกอบการ Series "Term Sheet"

ชวนผู้ประกอบการทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Term Sheet เพื่อการระดมทุนอย่างประสบความสำเร็จ

EP1 Term Sheet เงื่อนไข สัญญาการลงทุนของสตาร์ทอัพ

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ

คลิปก่อนหน้า

Data Analytics EP 4 | Data Visualization สรุปข้อมูลด้วยภาพ ช่วยในการตัดสินใจ

คลิปถัดไป

Term Sheet EP 2 | Term sheet สำคัญที่ VC ใช้ปกป้องความเสี่ยงที่สตาร์ทอัพต้องรู้