คลิปความรู้

>

Data Analytics EP 4 | Data Visualization สรุปข้อมูลด้วยภาพ ช่วยในการตัดสินใจ

Data Analytics EP 4 | Data Visualization สรุปข้อมูลด้วยภาพ ช่วยในการตัดสินใจ

ห้องเรียนผู้ประกอบการ Series "Data Analytics"

ชวนผู้ประกอบการทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จ

EP4 Data Visualization สรุปข้อมูลด้วยภาพ ช่วยในการตัดสินใจ

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
การบริหารจัดการ

คลิปก่อนหน้า

Data Analytics EP 3 | Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหา Insight

คลิปถัดไป

Term Sheet EP 1 | Term Sheet เงื่อนไข สัญญาการลงทุนของสตาร์ทอัพ