คลิปความรู้

>

ต้นทุน เรื่องใหญ่ของ SME | EP3 จุดคุ้มทุน

ต้นทุน เรื่องใหญ่ของ SME | EP3 จุดคุ้มทุน

ห้องเรียนผู้ประกอบการ Series "ต้นทุน เรื่องใหญ่ของผู้ประกอบการ"
ชวนผู้ประกอบการทุกท่านไปทำความเข้าใจกับเรื่องของต้นทุน เพื่อการบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จ
 
EP3 จุดคุ้มทุน

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบัญชี
การบริหารจัดการ

คลิปก่อนหน้า

ต้นทุน เรื่องใหญ่ของ SME | EP2 ต้นทุนกับการกำหนดราคา

คลิปถัดไป

ต้นทุน เรื่องใหญ่ของ SME | EP4 การควบคุมต้นทุน