คลิปความรู้

>

Building a Fund-able company begins with the ‘right’ structure

Building a Fund-able company begins with the ‘right’ structure

โครงการ “การรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ (Rapid Response Recovery Programme)” โดยความร่วมมือระหว่าง Expara  ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ  เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจรายย่อยใน ประเทศไทย ให้สามารถรับมือ ปรับตัว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังการผ่านพ้นของสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19  ( Expara ประเทศไทย และ Youth Business International (YBI) เครือข่ายองค์กรธุรกิจจากประเทศอังกฤษ ที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนระดับโลก ดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก Google.org)

 

EP2 : Building a Fund-able company begins with the ‘right’ structure

by Mr.Douglas Abrams ผู้ก่อตั้ง Expara และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น

 

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
การบริหารจัดการ
โครงการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ
Rapid Response Recovery Programme

คลิปก่อนหน้า

Retention (Part 2)

คลิปถัดไป

ต้นทุน เรื่องใหญ่ของ SME | EP1 ความหมายของต้นทุน