คลิปความรู้

>

Why is the economic downturn the best time for young entrepreneurs to start a business?

Why is the economic downturn the best time for young entrepreneurs to start a business?

โครงการ “การรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ (Rapid Response Recovery Programme)” โดยความร่วมมือระหว่าง Expara  ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ  เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจรายย่อยใน ประเทศไทย ให้สามารถรับมือ ปรับตัว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังการผ่านพ้นของสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19  ( Expara ประเทศไทย และ Youth Business International (YBI) เครือข่ายองค์กรธุรกิจจากประเทศอังกฤษ ที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนระดับโลก ดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก Google.org)

 

EP1 : Why is the economic downturn the best time for young entrepreneurs to start a business?

by Mr.Douglas Abrams ผู้ก่อตั้ง Expara และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น

 

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
เริ่มต้นทำธุรกิจ
โครงการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ

คลิปก่อนหน้า

Retention (Part 1)

คลิปถัดไป

Retention (Part 2)