คลิปความรู้

>

Acceleration Process Mentorship

Acceleration Process Mentorship

e-Learning โครงการ Sasin Startup Incubator by SET โดยความร่วมมือระหว่าง ศศินทร์ฯ และ ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านความเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัย

EP4: Acceleration Process Mentorship
by Surawat Promyotin Director, Sasin Sustainability and Entrepreneurship Center

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
สตาร์ทอัพ

คลิปก่อนหน้า

Early Adopters

คลิปถัดไป

Measuring Market Size