คลิปความรู้

>

Business Model Design Checklist

Business Model Design Checklist

 e-Learning โครงการ Sasin Startup Incubator by SET โดยความร่วมมือระหว่าง ศศินทร์ฯ และ ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านความเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัย

 

EP2: Business Model Design Checklist

by Surawat Promyotin Director, Sasin Sustainability and Entrepreneurship Cente

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
สตาร์ทอัพ

คลิปก่อนหน้า

Unit Economics

คลิปถัดไป

Early Adopters