คลิปความรู้

>

Highlight IPO Roadmap: IPO Valuation

Highlight IPO Roadmap: IPO Valuation

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เจ้าของกิจการย่อมอยากได้ Maximum Value ให้กับบริษัท แต่การจะเตรียมตัวเพื่อให้ได้ Maximum Valuation จุดสำคัญคือต้องมองว่า บริษัทมีพื้นฐานเป็นอย่างไร และต้องสามารถแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าบริษัทเราดีกว่าอย่างไร

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
IPO

คลิปก่อนหน้า

Highlight IPO Roadmap: Internal Control

คลิปถัดไป

Highlight e-Learning : Entrepreneurial Mindset