คลิปความรู้

>

Highlight IPO Roadmap: Internal Control

Highlight IPO Roadmap: Internal Control

การควบคุมภายใน เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถบริหารงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับการพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นบริษัทจดทะเบียนมี 3 เรื่องหลักๆ ที่สำคัญ

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
IPO

คลิปก่อนหน้า

Highlight IPO Roadmap: Bussiness Systems

คลิปถัดไป

Highlight IPO Roadmap: IPO Valuation