คลิปความรู้

>

Highlight IPO Roadmap: Bussiness Systems

Highlight IPO Roadmap: Bussiness Systems

สำหรับผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์จะเข้า IPO จำเป็นต้องสำรวจบริษัทว่ามีความพร้อมแค่ไหน โดยเฉพาะเรื่องของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
IPO

คลิปก่อนหน้า

Highlight: Startup Showcase (VC/CVC) - FASTWORK

คลิปถัดไป

Highlight IPO Roadmap: Internal Control