คลิปความรู้

>

Highlight: Startup Showcase (VC/CVC) - FASTWORK

Highlight: Startup Showcase (VC/CVC) - FASTWORK

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ
กรณีศึกษา

คลิปก่อนหน้า

Highlight: Startup Showcase (Angel) - JITTA

คลิปถัดไป

Highlight IPO Roadmap: Bussiness Systems