คลิปความรู้

>

Highlight: M&A and Exit Strategy

Highlight: M&A and Exit Strategy

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ

คลิปก่อนหน้า

Highlight: Valuation & Capitalization

คลิปถัดไป

Highlight: Startup Showcase (Angel) - JITTA