คลิปความรู้

>

Highlight: Corporate Venture Capital

Highlight: Corporate Venture Capital

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ

คลิปก่อนหน้า

Highlight: Venture Capital

คลิปถัดไป

Highlight: Equity Crowdfunding LiVE