คลิปความรู้

>

Highlight: Venture Capital

Highlight: Venture Capital

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การระดมทุน

คลิปก่อนหน้า

Highlight: Angel Investor

คลิปถัดไป

Highlight: Corporate Venture Capital