คลิปความรู้

>

Highlight: Angel Investor

Highlight: Angel Investor

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ

คลิปก่อนหน้า

Highlight: Government Support

คลิปถัดไป

Highlight: Venture Capital