คลิปความรู้

>

Highlight: Startup Fundraising

Highlight: Startup Fundraising

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
สตาร์ทอัพ

คลิปก่อนหน้า

IPO Roadmap EP6: IPO Valuation

คลิปถัดไป

Highlight: Government Support