คลิปความรู้

>

IPO Roadmap EP6: IPO Valuation

IPO Roadmap EP6: IPO Valuation

ความหมายของมูลค่าบริษัทและหลักการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับบริษัท

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
IPO

คลิปก่อนหน้า

IPO Roadmap EP5: Internal Control

คลิปถัดไป

Highlight: Startup Fundraising